Σύντομη εισαγωγική συνεδρίαση όλων των επιτροπών για τις γενικές δηλώσεις των μελών τους. | 1η Εβδομάδα

Σύντομη εισαγωγική συνεδρίαση όλων των επιτροπών για τις γενικές δηλώσεις των μελών τους. | 1η Εβδομάδα